Mercedes-Benz – Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019

Mercedes-Benz – Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019

Nhật Bản và Đức thống trị danh sách 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019.

Brand Finance, công ty định giá thương hiệu có trụ sở tại Anh vừa công bố Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới, dựa trên các đánh giá tính từ đầu năm 2018 đến đầu năm 2019.

Dưới đây là 10 thương hiệu có giá trị cao nhất lĩnh vực ôtô:

1. Mercedes-Benz

Xếp hạng trong Top 500: 13

Giá trị thương hiệu năm 2019: 60,355 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 25,9%

Quốc gia: Đức

Mercedes-Benz - Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019 1

2. Toyota

Xếp hạng trong Top 500: 17

Giá trị thương hiệu năm 2019: 52,291 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 19,7%

Quốc gia: Nhật Bản

Mercedes-Benz - Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019 2

3. Volkswagen

Xếp hạng trong Top 500: 27

Giá trị thương hiệu năm 2019: 41,739 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 4,5%

Quốc gia: Đức

Mercedes-Benz - Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019 3

4. BMW

Xếp hạng trong Top 500: 29

Giá trị thương hiệu năm 2019: 40,501 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: -3,1%

Quốc gia: Đức

Mercedes-Benz - Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019 4

5. Porsche

Xếp hạng trong Top 500: 47

Giá trị thương hiệu năm 2019: 29,340 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 54%

Quốc gia: Đức

Mercedes-Benz - Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019 5

6. Mitsubishi Group

Xếp hạng trong Top 500: 55

Giá trị thương hiệu năm 2019: 26,563 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 5,1%

Quốc gia: Nhật Bản

Mercedes-Benz - Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019 6

7. Honda

Xếp hạng trong Top 500: 57

Giá trị thương hiệu năm 2019: 25,744 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 16,3%

Quốc gia: Nhật Bản

Mercedes-Benz - Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019 7

8. Hyundai Group

Xếp hạng trong Top 500: 79

Giá trị thương hiệu năm 2019: 20,721 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 16,7%

Quốc gia: Hàn Quốc

Mercedes-Benz - Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019 8

9. Audi

Xếp hạng trong Top 500: 85

Giá trị thương hiệu năm 2019: 19,638 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 31,4%

Quốc gia: Đức

Mercedes-Benz - Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019 9

10. Nissan

Xếp hạng trong Top 500: 89

Giá trị thương hiệu năm 2019: 18,753 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: -3,2%

Quốc gia: Nhật Bản

Mercedes-Benz - Thương Hiệu Ôtô Đắt Giá Nhất Thế Giới 2019 10

Trả lời

0797 600 880
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD

Báo giá và lái thử

Vui lòng điền vào form dưới, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn