Các trường hợp bị loại trừ trong bảo hiểm vật chất ô tô?

4
Ngoài các trường hợp bị loại trừ chung (cho cả bảo hiểm vật chất và bảo hiểm tai nạn), bảo hiểm vật chất ô tô còn bị loại trừ không bồi thường trong các trường hợp sau:
1. Hao mòn do sử dụng, lão hóa, mất giá, hỏng hóc do khuyết tật hoặc tổn thất thêm do sửa chữa, trong quá trình sửa chữa.
2. Hư hỏng về điện hoặc các bộ phận thiết bị, máy móc mà không phải do tai nạn.
3. Hư hỏng hay tổn thất cho xe cơ giới (bao gồm cả thiết bị chuyên dùng) do quá trình vận hành các thiết bị chuyên dùng trên xe cơ giới đó.
4. Tổn thất đối với săm lốp, tấm ốp trang trí bánh xe, nhãn mác, đề can xe trừ trường hợp tổn thất này xảy ra do cùng nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một tai nạn.
5. Mất cắp bộ phận xe.
6. Xe bị thiệt hại sau khi sửa chữa trung, đại tu hoặc cải tạo mới theo quy định phải đăng kiểm lại mà chưa đi đăng kiểm lại theo quy định của Nhà nước.
7. Mọi tổn thất về điện hoặc động cơ do xe hoạt động trong vùng/đường đang bị ngập nước.
8. Xe bị tổn thất do sự trưng dụng của Chính quyền hoặc các cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền.
9. Xe bị mất do hành động lừa đảo, chiếm dụng, tranh chấp dân sự.
10. Các thiết bị lắp thêm trên xe ngoài các thiết bị của nhà sản xuất đã lắp ráp trừ khi có thỏa thuận bổ sung bảo hiểm cho phần giá trị thiết bị lắp ráp thêm và phải nêu rõ trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline 24H Bang Bao Gia